Enhance your business performance

with Innovative Enterprise Software Solutions. Giá trị Cốt lõi

Ở Savvycom, chúng tôi đặt niềm tin và luôn luôn gìn giữ các giá trị cốt lõi:
Think Creative
Nurture Trust
Work With Passion
Commitment
Vision


To become a Leading Digital Technology company in ASEAN.
Mission


To bring innovative technology into life by leveraging engineering workforce in Vietnam.
Đội ngũ Lãnh đạo

Chúng tôi là một đội ngũ những chuyên gia về chiến lược, công nghệ và thiết kế phần mềm làm việc với lòng nhiệt huyết, sáng tạo và cam kết không ngừng nghỉ vì chất lượng.

Khoảnh khắc đáng nhớ

Chúng tôi trân trọng từng khoảnh khắc với Savvycom. Hãy tận hưởng những hình ảnh đẹp này cùng chúng tôi!