An Insight into the Technology world.
Analysis and Insight from Savvycom Team.

HOYU – Phần mềm tương tác chỉnh sửa PDF

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Cho phép học sinh xem điểm số và lời nhận xét ngay trên ứng dụng; cho phép tương tác một-một giữa học sinh và giáo viên cho các câu hỏi và thảo luận. Cung cấp cho giáo viên tính ...

Ứng dụng dành cho người nổi tiếng kết nối bạn và Jesinta Franklin

TÍNH NĂNG NỔI BẬT Một nền tảng nội dung kết nối người nổi tiếng và người hâm mộ, cho phép người dùng xem, chia sẻ và lưu các câu chuyện được đăng bởi người nổi tiếng yêu thích của họ. Cung cấp ...