TÍNH NĂNG NỔI BẬT Luôn giữ kết nối và cập nhật khi bạn đang đi thám hiểm một mình. Trao đổi thông tin bằng cách sử dụng thiết bị theo dõi đeo trên người để giữ liên lạc với đội nhóm của mình. ...